เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT1 | 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)แบบรายงานผลการกำกับติดตามการเผแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยานปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
  1. รายงานผลกากำกับรติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุขสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่ววยงาน(ปีงบประมาณ 2564).pdf