เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3 )5. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
  1. กิจกรรมแนวทางปฏิบัติการจัดหายา.pdf