เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3 )4. มีประกาศเจตจำนงสุจริตองผูู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  1. ประกาศเจตนารมณ์สุจริตการจัดหายา.pdf