เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT1 | 1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงานบันทึกแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็ปไซด์
  1. นำขึ้นข้อมูลแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็ปไซด์ สสอ.วารินชำราบ.pdf
2MOIT1 | 1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงานบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  1. บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง.pdf